Това е мястото, където Breath of the Wild съществува в официалната времева линия на Zelda

^