Колкото по-малък е врагът, толкова по-голям е уколът

^