20 прости въпроса за проверка на вашия софтуер Тестване на основни знания [Онлайн тест]

^