Настроението в среднощния старт на Nintendo Switch: предпазливо оптимистично и малко объркано

^