Картата с памет. 91: Снайперска пушка и телефон

^