Famicom Mini се сдобива с 50-годишно издание на Shonen Jump

^