Тексаското клане с верижен трион с участието на Sawyers в игра 3v4

^