Super Smash Bros. Melee е оставен от списъка на Evo 2019

^