Следващият пинбол машина на Stern е продължение на класическия Black Knight от 80-те години

^