Честването на 20-годишнината на StarCraft ще обхваща множество игри

^