Sony и Nintendo променят правилата си за автоматично подновяване на абонамента

^