Pokemon Sword and Shield провежда друго ограничено събитие за разпространение

^