Phantom Hourglass е единствената игра на Zelda, която зарязах всички заради онзи проклет храм на океанския крал

^