Заглавията на Persona Dancing нямат режим на история, но ще включват „Взаимодействия с персонажи“

^