Кислородът, който не е включен, актуализацията ви убива в микробите

^