Дата на издаване на Warhammer Online и обявени разходи за абонамент

^