Една година по-късно играта Sons of Anarchy може да е била измама

^