Всичко, което се случи по време на пресконференцията на E3 на Ubisoft Aisha Tyler без E3

^