Оцеляването е рядко достъпна привилегия във Военната болница

^