Римейкът System Shock на Nightdive е насочен към 2022 г. за стартиране

^