Новата актуализация на Gran Turismo 7 включва набор от ощипвания и корекции

^