New Five Nights в играта на Freddy потвърди и отмени в същото съобщение

^