Новите карти на Battlefield 2042 ще бъдат по-малки по мащаб

^