Функции за формат на дата и клеймо на MySQL с примери

^