Мобилен RPG Dragon Quest of the Stars отива на Запад през 2020 година

^