Метро: Последната светлина кара последния влак от Wii U линия

^