Mega Man: Power Battle ще бъде включен в западното домашно издание за първи път от 15 години

^