Конкурс: Това ли е банан в джоба ви или безплатно копие на копие на My Friend Pedro?

^