Маго се чувства като отдавна изгубен платформинг със „скрит скъпоценен камък“ от дните на SNES

^