MAGFest 09: композиторът Томи Таларико говори за най-лошата си игра някога

^