Нека си спомним дългата история на ревютата на играта Toonami

^