Lamentum, пикселирана игра на ужасите за оцеляване, е точното ми сладко

^