Новата игра на Kojima ще „предизвика различни среди и изрази“

^