Урок за практически преглед на Kobiton: Платформа за тестване в облак на мобилни устройства

^