Juri е най-сложният герой от списъка на Street Fighter V

^