Поръчка за изпълнение на JUnit тест: Ред на тестовете JUnit 4 Vs JUnit 5

^