Iwata: Nintendo става трета страна е лошо в дългосрочен план

^