Време е да вземете тигровата шапка в Kena: Bridge of Spirits, преди да е изчезнала

^