Все още се вкоренявам за най-цветната MOBA в света, Gigantic

^