Ico PS1 видео прототип, пуснат за 20-ата годишнина от японското пускане

^