Джеф Кийгли хвърля един играч, а Хидео Коджима е един от най-добрите гости

^