И накрая, наистина задълбочен отговор на това как е написано добро писмо в Animal Crossing

^