Fez ще бъде свален от GOG утре по искане на програмиста

^