Falcom ще пусне чисто нова глава Trails през септември 2022 г

^