Digital Extremes е откраднал обяда си и изтече новата му игра

^