„Пустинен автобус за надежда“ се търкаля в своята десета година

^