E3 демонстрацията на Cyberpunk 2077 беше невероятна и масивна, ето какво научихме

^