Corpse Party носи клането си на запад следващата седмица

^