(Актуализация) Call of Duty: Modern Warfare е инсталиране на 175 GB на компютър

^