Burnout Paradise Remastered е официален, все още няма добър режим на катастрофа

^